streetworkslogowhite

MILJÖ & HÅLLBARET
Hur vi väljer att producera, konsumera och resa påverkar i stor grad klimatet och vår miljö. Vårt samhälle har bidragit till ett förändrat klimat och försämrad miljö där bygg och anläggningsbranschen är en stor bidragande faktor. Valet av material och tillvägagångssätt påverkar framtidens miljö och våra gemensamma resurser. Ett hållbart byggande behöver inte alltid vara komplicerat och dyrt. Ett smartare val påverkar miljön positivt på sikt. 
Streetworks Sverige AB ska arbeta för att ständigt förbättra vårat miljöarbete och förebygga föroreningar och utsläpp för att kunna nå en miljömässigt hållbar verksamhet. Vi ska uppfylla alla lagar och andra krav som ställs på oss och vara ett föredöme i miljöarbetet genom att minska vår verksamhets negativa miljöpåverkan. Vi ska också genom våra produkter och tjänster bidra till ett hållbart byggande.

Vår största miljöpåverkan sker genom de resor och transporter som krävs när vi besöker kunder, utför projekt och vid produktion och tillverkning av våra material. Därför är största delen av vår miljöpolicy fokuserad på hur vi skall agera för att minska vår miljöpåverkan och hålla den under kontrollerade former.


Vi ska när tillfälle ges ta chansen att påverka kunder och intressenter att tänka på miljön och uppmuntra dem att minska sin miljöpåverkan

Vi ska planera och samordna våra projekt och tjänsteresor utifrån ett hållbart perspektiv.

Vi sorterar och deponerar allt vårt avfall enl gällande lagar och regler

Vi ska där det är möjligt och ekonomiskt rimligt välja hållbara alternativ vid våra transporter.

Alla våra anställda arbetar utifrån vår miljöpolicy och ska ha en grundinställning att värna om miljön.
 

OM OSS
Streetworks Sverige AB är ett ungt företag med säte i Arlanda stad norr om Stockholm.
Vi har många års erfarenhet av mark och anläggning i både stora och små projekt.
Idag ligger vårt fokus i att tillhandahålla tjänster och produkter som skiljer sig från traditionella anläggningsmetoder.
Vi strävar efter att skapa inspirerande och levande inslag i stadsmiljöer där människor ska trivas.
Vi vill också vara med och bidra till utvecklingen av lugnare trafikmiljöer där både bilister och övriga trafikanter ska känna sig trygga.  

Kontakta oss för frågor om mönstertryckt asfalt och asfaltfärg. Vi utför projekt i hela Norden.

Besök vår hemsida för privatpersoner asfaltdesign.se

Kontakta oss

 E-post : info@streetworks.se

Telefon :   0737 285 285

Adress

Streetworks Sverige AB
Kimsta gård
19596 Arlandastad