streetworkslogowhite

NEDFÄLLDA TRAFIKMARKERINGAR


Infällda markeringar, nedfällda trafikmarkeringar är ett av koncept där trafikmarkeringen fälls ner i asfalt. Asfalten återvärms och stansas med en mall, identisk med en prefabricerad trafikmarkering.
Massan placeras ner i stansningen och värms med gasolbrännare för att smälta ut och sammanfogas med asfalten.
Eftersom markeringsmassan ligger försänkt i stansningen lämnas ett par millimeter till toppen av asfalten som gör att markeringen inte utsätts för direkt slitage av trafik och snöröjning.
Infällda markeringar för Cykelbana M26, Gående M27 har utförst i Stockholm, Uppsala och Linköping. Dekorativa markeringar fälls o Tekniken har visat sig otroligt effektiv. Livslängden på en infälld markering är ca 5 gånger längre än en toppmonterad trafikmarkering, och cyklisterna upplever även att dom är behagligare att cykla på.
Markeringen får dessutom vara hel, viket har en inverkan på helhetsintrycket av en exempelvis en cykelbana.
 Ladda ner pdf och se exempel på infällda markeringar.